הודעות על הסכמים שנחתמו בהתאם לסעיף 3 (15) (ג) לתקנות העיריות (מכרזים)

 

תאריך חתימת ההסכם מספר  מכרז תיאור העבודה
28.2.2018 מג/3/2017 בניית בית ספר יסודי
26.3.2018 מש/33/2017 אספקה והתקנה של משטחים לבלימת הולם
22.6.2018 פת/30/2017 עבודות פיתוח ותשתיות
1.7.2018 שנ/23/2017 מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור
22.7.2018 שפ/6/2017 מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים
14.10.2018 מש/33/2017 אספקה והתקנה של מתקני ספורט למשחקי כדור
28.1.2019 מש/36/2017 בניית אולם ספורט
18.2.2019 פת/25/2018 מתחם 148 קירות בית העלמין ומשטח טיאוט
13.5.2019 מ/5/2018 אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור
5.6.2019 רה/8/2018 אספקת ריהוט וציוד
11.6.2019 לת/26/2018 כלי רכב בליסינג תפעולי
16.6.2019 רה/8/2018 אספקת ריהוט וציוד
30.10.2019 לת/25/2019 כלי רכב בליסינג תפעולי