- הוראה בדבר ארנונה לשנת 2018 -.pdfלצפייה -  הוראה בדבר ארנונה לשנת 2018 .

חתימת ראש המועצה