תוכנית הפיתוח בשכונה החדשה בצפון פרדסיה

בתחום המועצה אושרה תוכנית לבניין עיר (תב"ע  הצ/148/1-3) המפשירה לבנייה 415 דונם בצפון היישוב. 
לצפייה בתרשים של עיקרי התכנית  - לחץ כאן.

מעודכן מעודכן לספטמבר 2019.

יעדי התכנית כפי שהוגדרו על ידי המועצה הינם:

 1. שמירה ככל האפשר על הצביון הכפרי של פרדסיה כמושבה בשרון.         
 2. פיתוח מערכות החינוך והרווחה.         
 3. פיתוח שטחים לבילוי בזמן החופשי.         
 4. שיפור איכות הסביבה.         
 5. שיפור מערך התנועה והבטיחות.         
 6. הקצאת שטחים לצרכי הקמת מבני ציבור חדשים החסרים כיום.         

במסגרת השכונה החדשה הוקצו שטחים להקמת מרכז תרבות , מוסדות חינוך, דיור מוגן, מרכז מסחרי ואזור תעסוקה.


להלן שאלות ותשובות ביחס לשכונה החדשה:

 מהו הסטטוס החוקי של התכנית?

התכנית לבניית השכונה החדשה אושרה בשלהי 2013,  ע"י הועדה המחוזית לתכנון ובניה. התכנית קיבלה תוקף חוקי סטטוטורי והחל משנת 2017 בוצעו בשטח עבודות פיתוח תשתיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל ופריצת דרכים) כהכנה לבניה.

בשלב זה, מאושרות לבנייה רק 60% מיחידות הדיור בשכונה, בעיקר בצד המזרחי, וזאת עד להשלמת התנאים התחברותיים הנדרשים בתב"ע.


מי הם בעלי הקרקע?

כ- 85% מהקרקע הינו בבעלות רשות מקרקעי ישראל, הן באופן ישיר והן באמצעות חוכרים. יתרת הקרקע הינה בבעלות פרטית מסוגים שונים.


אילו מוסדות ציבוריים ניבנו ומתוכננים להיבנות בשכונה?

בשכונה כבר ניבנו - פארק בגודל של 23 דונם עם אמפי ומגרשי ספורט (הפארק הינו פארק מונגש בהתאם לחוק), בי"ס יסודי צומח שנפתח ב-1 בספטמבר 2019 ואולם ספורט שבנייתו בעיצומה. בהמשך ייבנו 2 גני ילדים חדשים, בית כנסת, מרכז תרבות, בי"ס על יסודי שש-שנתי (ז'-י"ב) שייפתח בשנים 2022-2021 ועוד מבני ציבור ע"פ הצורך.


כמה מרכזי תעסוקה קיימים בתוכנית?

בצמוד לשכונה מתוכננים מרכז מסחרי בשטח עיקרי של 7,000 מ"ר ומרכז תעסוקה בשטח עיקרי  של 20,000 מ"ר.

במסגרת מכרז של רמ"י זכתה חברת מ. לסר בע"מ בשטח המוקצה לתעסוקה והיא תגיש בקרוב תוכניות לבניה.


מהו סוג יחידות הדיור שייבנו בשכונה?

בשכונה מתוכננות 961 יחידות דיור לפי הפירוט הבא:

 • 166 יחידות דו – משפחתיות, 2 קומות, על מגרש בגודל ממוצע של כ- 280 מ"ר לכל יחידה.
 • 184 יחידות גן – גג, 2 קומות,  4 יחידות במבנה משותף. גודל המגרש המשותף כ- 850 מ"ר.
 • 18 יחידות גן – גג, 6 יחידות במבנה משותף בן 3 קומות. גודל המגרש המשותף כ- 1260 מ"ר.
 • 374 יחידות דיור, במבנים בני 4 קומות, 11 יחידות דיור במבנה משותף. בכל בנין : 3 דירות גן, 6 דירות רגילות ו – 2 דירות גג.                        
 • 163 יחידות דיור מוגן לאוכלוסייה מבוגרת. מבנה אחד גדול, בן 4 קומות. גודל ממוצע לדירה - 78 מ"ר.
 • במסגרת פרוייקט "מחיר למשתכן" נוספו בבניה הרוויה עוד 58 יח"ד.

כל הדירות של "מחיר למשתכן" נמצאות בבניה ויאוכלסו עד סוף שנת 2019. דירות אלה ניבנות ע"י החברות: עץ השקד/אמריקה ישראל, גילעם, רונידן. כמו כן, יש בניה של יח"ד גן/גג  המתבצעת על ידי קבלנים פרטיים וכן בניה של יח"ד דו-משפחתיות.


מה יהיה אופי השכונה?

השכונה תאופיין כשכונה כפרית, בהתאם לאופייה של פרדסיה.

מה עם "דירות " לבני הישוב?

במסגרת פרוייקט "מחיר למשתכן" הוקצו באמצעות הגרלות לנרשמים כ- 75 דירות לבני המקום. את כל ההסברים לגבי פרוייקט "מחיר למשתכן" וההגדרות של "בני המקום" ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד השיכון.


מה קורה בשכונת "נופי השרון" הממוקמת בין רחוב התהילה לכביש 4?

השכונה כוללת כ- 280 יחידות דיור. רובם צמודי קרקע ומיעוטם גן – גג. כ- 150 משפחות חדשות אשר סיימו את בניית בתיהן כבר מתגוררות בשכונה. בנוסף, כרגע ישנם עוד כ- 50 בתים בתהליכי בניה. שאר הבתים ישווקו ע"י בעלי הקרקע הפרטיים בהתאם לקצב ההתקדמות ולביקוש בשכונה.  בשכונה מספר שטחים ציבוריים ובכללם: מתחם ל- 3 גני ילדים, מתחם מועדון הצופים, גנים ציבוריים וטיילת גדולה.  

נופי השרון

הכניסות והיציאות מפרדסיה - תכניות עתידיות

מצ"ב הקובץ

./uploads/n/1509958109.9049.pdf