תפקידה לארגן את משאבי המועצה, תוך הסתכלות בראיה כוללת על כלל הצרכים ביישוב. במגמה להביא להפחתת אלימות בקרב בני נוער.

חברי הוועדה:
מס' שם
1 טל גורקי- יו"ר
2 זאב ובר
3 עזרא רייבי
4 גדעון אחרק
5 ברוריה גולדנברג
6 חגי איסו
7 תומר יפת
8 טל תעסה
9 נציג משטרה