מחירון לעונת 2019-2018
  תושב_פרדסיה תושב חוץ בהסדר
סוג המנוי ₪  לשנה ₪ לשנה
יחיד 2,472 3,300
זוג 4,250 5,900
זוג + 1 5,035 6,700
זוג + 2 5,492 7,200
זוג + 3 ומעלה 5,755 7,600
חייל בשרות חובה 725 2,000
חייל משוחרר 1,790 2,900
חד הורה + 1 2,550 5,605
חד הורה + 2 3,007 6,365
חד הורה + 3 3,334 6,840
סטודנט 1,790 2,900
זוג סטודנטים 3,582 5,800
גמלאי/אזרח ויתיק 1,790 3,135
זוג גמלאים/זוג אזרחים ויתיקים 3,582 5,605
נספח - יחיד עד 18 1,790 2,400
נספח - יחיד עד 14 1,790 1,890

שימו לב!

המנוי לתקופה לשננת 2019-2018.

לתושבי פרדסיה חובה להציג תעודת זהות.

זכאים להנחות

  • לחייל בשרות חובה, תושב פרדסיה תינתן כניסה חינם לבריכות ולמדשאות בלבד.   
  • חייל בשרות חובה, תושב פרדסיה הנרשם לחדר כושר וחוגים – ראה תעריף מיוחד בטבלה המצ"ב.   
  • סטודנט עד גיל 30 תעריף מוזל בטבלה המצ"ב.   
  • גמלאי תעריף מוזל.   
  • נכה – 10% הנחה. ( מעל 50% נכות).
  • משפחה שכולה - 10% הנחה      
  • הנחת שבת 10%.
  • אין הנחת מזומן לתושבי פרדסיה.
  • ילד עד גיל 3 ללא תשלום.