להורדת קובץ המידע בנושא קריטריונים להנחות [

פירוט ההנחות ומשמירה לשנת 2019.pdf