טבת תשע"ט
דצמבר 2018

הורים ותושבים יקרים,

שנת הלימודים הקרובה, שתיפתח בחודש ספטמבר 2019, הינה שנה מאתגרת למערכת החינוך בפרדסיה,

וזאת עקב הקליטה המתוכננת של מאות משפחות חדשות ביישוב ופתיחת מוסדות חינוך חדשים.

אנו נערכים מבעוד מועד, על מנת לתת מענה הולם לכל הנרשמים ומצפים מכם להבנה ולשיתוף פעולה בתהליך.

כתוצאה מכך יחולו השנה שינויים בסדר הרישום.

בימים אלו נערכת בחינה לגבי אופן החלוקה והשיבוץ של הנרשמים השונים בין מוסדות החינוך בישוב.

בשלב זה טרם הוחלט לגבי אופן השיבוץ והחלטה תתגבש לאחר סיום מועד הרישום.

הודעה על כך תפורסם בנפרד באתר המועצה.

הרישום לגני הילדים ולבתי הספר בשנת הלימודים תש"פ יתבצע החל מיום שני 7 בינואר 2019, (א' בשבט התשע"ט)

ויימשך עד יום ראשון 27 בינואר 2019, (כ"א בשבט התשע"ט). הרישום יתאפשר רק במהלך ימים אלה.

למאחרים ברישום לא מובטח שיבוץ במוסדות החינוך בפרדסיה, וזאת על רקע מגבלת מקום.

 

לגני הילדים ניתן להירשם הן באמצעות אתר האינטרנט והן באגף החינוך במועצה.

1.   הרישום באגף החינוך במועצה יתבצע בימים ובשעות כדלקמן:

       א', ב', ד', ה'    בין השעות 08:00-14:00

       ג'                     בין השעות 08:00-13:30,  16:00-19:00

2.    תושבים חדשים שכתובתם אינה בפרדסיה אינם יכולים להירשם באינטרנט .

3.    תלמידים הלומדים כיום בבי"ס "תפוז" אינם צריכים להירשם במועצה. כל תלמיד אחר המעוניין
       להירשם לחינוך היסודי הממלכתי, צריך להירשם באגף החינוך במועצה
       (לא ניתן להירשם לחינוך היסודי באינטרנט).

 

לתשומת ליבכם, בשנת הלימודים הקרובה מתוכננים להיפתח שני גני ילדים טרום-חובה חדשים ביישוב.

הורים הרושמים את ילדם לגני הילדים טרום-חובה וחובה/חטיבה צעירה מתבקשים לציין בזמן
הרישום את זרם החינוך המועדף (ממלכתי או ממלכתי דתי). לא ניתן לציין עדיפות שיבוץ לגן.
השיבוץ יתבצע בהתאם לשיקולים פדגוגיים.

לנרשמים במועצה, יש להביא תעודות זהות של שני ההורים בהן מצוין כי כתובת ההורים בפרדסיה.

תושבים חדשים יביאו אישור ביטול רישום מהרשות אותה הם עוזבים.

נרשמים שטרם העתיקו את מקום מגוריהם, יציגו חוזה רכישה/שכירות רלבנטי ויחתמו על התחייבות
לשנות כתובתם (שני ההורים) בתעודות הזהות עד למועד פתיחת שנת הלימודים. שינוי הכתובת יהיה תנאי
לתחילת הלימודים.

אנו מאחלים לכל תלמידינו שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

                                                                                                                                             בברכה

                                                                                                                                         גדעון אחרק
                                                                                                                                מנהל אגף חינוך ותרבות