מליאת המועצה אישרה ביום 13.12.2016 את תקציב המועצה לשנת 2017, כמנהגה עוד לפני תחילת שנת התקציב, וזאת במסגרת מחויבותה למינהל  תקין. עיקרי התקציב מוצגים באינטרנט לטובת תושבי פרדסיה ומתעניינים מהציבור הרחב, וזאת במסגרת מחויבותה של הנהלת המועצה לשקיפות בעבודתה ולשיתוף הציבור.

לעיון בפרטי התקציב ודברי ההסבר לחצו על הקישורים שלפניכם:

דברי ראש המועצה

דברי הסבר לתקציב המועצה

תקציב הקרן לעבודות פיתוח

תקן כוח האדם   

דוח כספי של המועצה לשנת 2016                                                                                                                                      

עיקרי התקציב

דו"ח רבעוני

דוח הממונה על חופש המידע