מליאת המועצה אישרה ביום 17.12.2019 את תקציב המועצה לשנת 2020, כמנהגה עוד לפני תחילת שנת התקציב, וזאת במסגרת מחויבותה למינהל  תקין. עיקרי התקציב מוצגים באינטרנט לטובת תושבי פרדסיה ומתעניינים מהציבור הרחב, וזאת במסגרת מחויבותה של  המועצה לשקיפות בעבודתה ולשיתוף הציבור.

לעיון בפרטי התקציב ודברי ההסבר לחצו על הקישורים שלפניכם:

דברי ראש המועצה

דברי הסבר לתקציב המועצה

עיקרי התקציב

תקציב עבודות פיתוח

 

תקן כוח האדם 

דו"ח כספי 2018    

סיכום שנת 2019