תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.11.18

16.11.18 חוק עזר.pdf