להורדת תעריפים בחוקי עזר נכון ל-16.2.18 חוק עזר 16.2.18.pdf