תעריפים בחוקי עזר נכון ליום 16.1.19

 

16.1.19.pdf