תעריפים בחוקי עזר נכון ל-16.4.18

תעריפים בחוק עזר נכון ל-16.4.18.pdf