תעריפים בחוקי עזר נכון 16.6.2018

חוק עזר 16.6.18.pdf