תעריפים בחוקי עזר נכון 16.9.2018

16.9.18 חוק עזר.pdf