תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.8.19

./uploads/n/1566912645.8023.pdf

16.8.19 חוק עזר.pdf