החלטות על התקשרויות לפי סעיף 3(15) לתקנות העיריות מכרזים

להלן פירוט החלטות להתקשרויות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי:

בכל שאלה ו/או השגה על החלטות אלה ניתן לפנות למועצה תוך 7 ימים מיום הפרסום.

 

19.2.18 - מכרז מש/33/2017 - אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק וסככות

21.2.18 -  מכרז מג/3/2017 - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור

15.3.18 -  מכרז תנ/37/2017 - אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית

15.5.18 -  מכרז פת/30/2017 - כבישים, פיתוח ותשתיות

19.6.18 -  מכרז שפ/6/2017 -מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים

19.6.18 -  מכרז שנ/23/2017 - מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור

27.12.18 - מכרז אס/36/2017 - תכנון ובניית אולמות ספורט

1.2.19  -    מכרז פת/25/2018 - מתחם 148 קירות בית ומשטח טיאוט

1.4.19 -     מכרז לת/26/2018 - כלי רכב בליסינג תפעולי

1.4.19 -     מכרז מ/5/2018 - אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור

14.4.19 -   מכרז רה/8/2018 - אספקת ריהוט וציוד

18.2.19 - מכרז פת/25/2018 - מתחם 148 - קירות בית העלמין ומשטח טיאוט

13.6.19 - מכרז מח/6/2018   - מחשבים וציוד היקפי