החלטות על התקשרויות לפי סעיף 3(15) לתקנות העיריות מכרזים

להלן פירוט החלטות להתקשרויות לרכישת שירותי ניהול ופיקוח עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי:

בכל שאלה ו/או השגה על החלטות אלה ניתן לפנות למועצה תוך 7 ימים מיום הפרסום.

 

19.2.18 - מכרז מש/33/2017 - אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק וסככות

21.2.18 - מכרז מג/3/2017 - תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור

15.3.18 - מכרז תנ/37/2017 - אספקת שירותי תקשורת נייחת ואלחוטית

15.5.18 - מכרז פת/30/2017 - כבישים, פיתוח ותשתיות

19.6.18 - מכרז שפ/6/2017 -מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים

19.6.18 - מכרז שנ/23/2017 - מתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור

27.12.18 - מכרז אס/36/2017 - תכנון ובניית אולמות ספורט

1.2.19  -  מכרז פת/25/2018 - מתחם 148 קירות בית ומשטח טיאוט