שבחים למועצה על המוכנות לשעת חירום


 

 

השבוע בקרו  במועצה מפקד מחוז דן של פיקוד העורף - אל"מ אריאל בליץ ומפקד נפת שרון - אל"מ איתמר גמליאל. 

ראש המועצה טל גורקי וצוות הביטחון והחירום הציגו בפניהם את אופן ההיערכות בישוב לשעת חירום בכל המישורים ובכלל זה: ציוד, ביצוע תרגילים, נהלים, וגיוס מתנדבים.

נציגי פיקוד העורף חלקו  שבחים רבים על הרמה המקצועית הגבוהה אליה הגיע הישוב גם בתחום זה בשנים האחרונות. 

 

 

חירום