עוברים לרב פעמי בגני הילדים


 

המועצה  החלה בפיילוט בצהרונים לשימוש בכלי אוכל רב פעמיים על מנת להיערך למהלך כולל של שימוש בכלים רב פעמיים בצהרונים. הפיילוט יבוצע במספר גנים בהם לא יהיה שימוש בכלים חד פעמיים לאוכל ולשתייה. הורי הילדים בגנים האמורים יקבלו בימים הקרובים מכתבים לבתיהם המסבירים על המהלך. מהלך זה מתווסף להעמקה וביסוס תחום המחזור בפרדסיה, כך לאחרונה הוצבו ברחבי הישוב פחים כתומים למחזור אריזות, בהמשך לקשת נרחבת של פחים למחזור פסולת מסוגים שנים הקיימים בישוב.

 

רב פעמי