עדכון מפורט על הערכות המועצה במשבר הקורונה – 29.3


ד' ניסן תש"פ

29  מרץ 2020

קוראים וגולשים נכבדים,

רצ"ב דיווח מפורט על הערכות המועצה המקומית פרדסיה למצב החרום כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה.
 

רקע

ביום חמישי, 12.3.2020, משרד הבריאות החל בפרסום הנחיות מחמירות לציבור בכל הנוגע להתכנסויות ופעילויות, ובהמשך פורסמו תקנות לשעת חרום שכללו הגבלות רחבות היקף.

להלן סיכום של הערכות המועצה וההשפעה של מצב החרום הנוכחי על פעילות המועצה ועל מערך השירותים לציבור.

נכון למועד עדכון זה, אין חולי קורונה בפרדסיה. עשרות תושבים נמצאים בבידוד ומספרם משתנה באופן שוטף. המועצה עוקבת באופן רצוף אחר המידע בנושא. אם וככל שנקבל מידע ממשרד הבריאות, נעדכן את הציבור בדבר ממצאי חקירה אפידמיולוגית, בכפוף לכללי צנעת הפרט.
 

שינויים במערך השירותים לציבור

 1. כל מוסדות החינוך נסגרו (בתחילה בתי הספר ולאחר מכן גני הילדים ומוסדות החינוך המיוחד). צוותי מערכת החינוך עומדים בקשר עם התלמידים בבתי הספר בלימוד מקוון, בהתאם להנחיות של משרד החינוך.
 1. כל הסעות התלמידים בוטלו.
 1. כלל פעילות התרבות של המועצה והאירועים לחודשים מרץ ואפריל בוטלה. יחד עם זאת, נעשים מאמצים לפתח פעילות תרבות אלטרנטיבית לציבור המצוי בסגר. פרסומים בנושא יוצאים בהתאם במדיה החברתית.
 1. כל אירועי חודש העצמאות בוטלו (ערב יום השואה, טקס גני הילדים, טקסי יום הזיכרון ואירוע ערב חג העצמאות).
 1. כלל פעילות החוגים במערך החינוך הבלתי פורמלי של המועצה נפסקה כולל מרכז הלמידה והמרכז הטיפולי.
 1. נפסקה קבלת קהל במשרדי המועצה, אך נמשך שרות בטלפון ובמיילים.
 1. צהרוני המועצה נסגרו.
 1. מרכז היום לקשיש נסגר.
 1. מועדוני הרווחה הכוללים את מועדון הגמלאים והמועדון לבעלי צרכים מיוחדים נסגרו.
 1. הספרייה נסגרה.
 1. קאנטרי פרדסיה נסגר.
 1. פארק פרדסיה וגן הבנים ננעלו.
 1. כובתה התאורה במגרשי הספורט.

 

הערכות להמשך מתן שרותי ליבה לציבור

המועצה נערכה להמשך מתן שרותי הליבה לציבור הכוללים:

 1. פינוי אשפה ביתית.
 1. פינו גזם ופסולת גושית.
 1. ניקיון וטאוט רחובות.
 1. תאורת רחובות.
 1. אחזקת תשתיות ציבוריות וטיפול במפגעים.
 1. אחזקת הגינון והשטחים הציבוריים.
 1. שמירה ובטחון (לא כולל אבטחת מוסדות חינוך).
 1. וטרינריה, תברואה ופיקוח.
 1. שרותי רווחה (פרוט בהמשך).
 1. שרות פסיכולוגי חינוכי.

 

התקיימו פגישות תיאום במועצה וכן ושיחות עם הקבלנים השונים המספקים את שרותי הליבה.

קבלנים אלו מתמודדים עם מספר קשיים, כשהעיקרי שבהם הוא זמינות עובדים, בין כתוצאה מכניסה לבידוד, והן כתוצאה מצמצום התחבורה הציבורית. המועצה מספקת על חשבונה הסעה מיוחדת לחלק מעובדי טאוט הרחובות, המגיעים מנתניה.

בשלב זה שירותי הליבה ניתנים כסדרם, אך אין להוציא מכלל אפשרות, ככל שהמשבר יימשך והתחלואה תעלה, פגיעה מסויימת גם בשירותים אלה.

 

שרותי הרווחה

המועצה נותנת דגש מיוחד בתקופה זו למערך שירותי הרווחה לציבור. עובדי מחלקת הרווחה הוכרזו כעובדים חיוניים.

הפעילויות המיוחדות של המחלקה, מעבר לפעילות השוטפת, כוללות:

 1. הקמת קבוצת מתנדבים ייעודיים לנושאים הספציפיים הקשורים למצב החרום (הקבוצה כוללת 20 מתנדבים פעילים).
 1. נוצר קשר טלפוני אישי עם כלל האזרחים הותיקים של היישוב בגילאי 75 ומעלה.
 1. כל האזרחיות והאזרחים הותיקים שלנו (בגילאי 62, 67 בהתאמה) קיבלו גלוייה הכוללת מידע נחוץ לשעת חירום, לרבות דרכי יצירת קשר.
 1. נערך מיפוי של אזרחים ותיקים בודדים הזקוקים לארוחות חמות. ארוחות אלו מחולקות מספר פעמים בשבוע ע"י מתנדבים.
 1. נפתח קו חם למענה לתושבי פרדסיה הזקוקים לסיוע טיפולי בכל נושא הקשור למעגל חיי המשפחה המועצם ביתר שאת בימים אלה (זוגיות, קשר הורים-ילדים, הורות לגיל הרך, בדידות, זקנה ועוד).

 

הערכות המועצה ברמה הארגונית

 1. המועצה עובדת במתכונת חרום, ועדת מל"ח כונסה ונציג פיקוד העורף נמצא במועצה.
 1. ככלל המועצה נתונה לרגולציה של משרד הפנים, מקבלת הנחיות ומדווחת באופן שוטף.
 1. כ- 10% מעובדי המועצה הוצאו לחופשה ללא תשלום.
 1. 60% מהעובדים יצאו לחופשה בתשלום, ע"ח ימי החופשה שלהם, בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד שנחתם עם ההסתדרות.
 1. 30% מהעובדים הוגדרו כעובדים חיוניים, על פי תקנות לשעת חרום (חלקם ברוטציה).
 1. המועצה הפסיקה התקשרויות וביטלה הזמנות ללמעלה ממאה קבלנים ונותני שירותים (מדריכי חוגים, רכזים, מרצים, אומנים, מפעילים, מאמנים, ספקי אירועי העצמאות, קבלני ניקיון, אספקת ארוחות ועוד).
 1. המועצה צמצמה היקף התקשרויות ו/או הזמנות עם נותני שירותים אחרים (כדוגמת: בקרת גינון, חברת גבייה, בתי דפוס, יועצים ועוד).
 1. המועצה נערכה טכנית ומיחשובית לאפשרות עבודה של חלק מעובדי המועצה מהבית.
 1. נמשך מתן שרות לציבור (בטלפון ובמיילים).
 1. מפורסמות הודעות עדכון שוטפות לציבור באמצעות אתר האינטרנט, דף הפייסבוק של המועצה והשלטים המוארים.
 1. ראש המועצה פונה לציבור בתדירות מוגברת בהודעות ובמסרים מצולמים.

 

הערכות המועצה ברמה הכלכלית

השינויים הדרסטיים בפעילות המועצה מחייבות הערכות כלכלית מקיפה וזהירה, תוך כדי בדיקה שוטפת של תזרים המזומנים והמצב התקציבי על מנת לאפשר המשך פעילות של המועצה גם בתקופה זו.

להלן פרוט השינויים וההיערכות

 1. הופסקה גביית דמי שירותים מהציבור – החיובים לחוגים, לצהרונים, לחוגים בגני הילדים, למרכז הלמידה וכד' הופסקו. בגין חודש מרץ – בוצעה גבייה רק עבור מחצית החודש, שהוא המועד שבו הופסקו השירותים. בגין חודש אפריל – לא תתבצע גבייה.
   
 2.  ארנונה

           נושא גביית הארנונה בזמן המשבר אינו נתון לשיקול דעת הרשות המקומית והמדיניות בנושא זה נקבעת
           אך ורק על ידי הממשלה. המועצה תבצע את המדיניות של הממשלה ככל שתגובש בהמשך.

            א.  ארנונת עסקים – ניתנה בשלב זה לעסקים החפצים בכך אפשרות לדחיית תשלום הארנונה
                  המתוכנן לחודש מרץ עד ליום 1.5.2020, כך שלא תחוייב גביית ריבית פיגורים בגין דחייה זו.
                  על פי פרסומים באמצעי התקשורת מתגבשת בממשלה תוכנית לביטול גביית ארנונה
                  מעסקים מסויימים לתקופה מוגבלת, בהתאם לקריטריונים שיוגדרו, ומתן שיפוי לרשויות המקומיות
                  ע"י הממשלה. לא ברורה כרגע תחולת ההצעה, ועל איזה סוג עסקים היא תחול.
                  אנו מניחים שהדבר יתברר בימים הקרובים.

            ב.   ארנונת מגורים – בהתאם להנחיות משרד הפנים, אין שינוי בנושא זה. החיוב והגבייה
                  מתבצעים כסדרם מאחר ומדובר במרכיב הכנסה מהותי לרשות, כך שלא ניתן לתת הקלות
                  כלשהם מחשש לפגיעה מהותית באפשרות הרשויות המקומיות למתן שירותים לציבור.
                  תושבים שמצבם החומרי נפגע בתקופה זו באופן משמעותי, יוכלו לפנות בסיום המשבר
                  למחלקת הגבייה במועצה בבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה, הכל בהתאם לקריטריונים
                  ובכפוף להמצאת תיעוד מדוייק ומפורט.

 1. משרדי הממשלה, ובעיקר משרד החינוך הודיעו על קיצוצים שונים במערך התשלומים לרשויות. מנגד משרד הפנים קידם תשלומים מסויימים, אך בהיקף לא מהותי.
 1. הושג סיכום עם הבנקים לדחיית פירעון קרן ההלוואות של המועצה לתקופה של שלושה חודשים, ופריסת תשלומים אלה על יתרת תקופות ההלוואות.
 1. ככלל, מבוצעת הערכה שוטפת של השפעת המצב הנוכחי על תזרים המזומנים של המועצה. היקף ההכנסות של המועצה הצטמצם בסכום השקול להיקף שנתי של למעלה מ- 7 מיליון ₪.
  מנגד המועצה מבצעת מאמץ גדול ומשמעותי לצמצום הוצאותיה ככל האפשר בכל תחומי הפעילות. לאחר מיצוי כל המאמצים, הפגיעה הכספית למועצה מוערכת בשלב זה בלמעלה מ-1.5 מיליון ₪ ברמה שנתית. סכום זה הינו משמעותי מאוד למועצה ובמידה ולא יתקבל פיצוי מהממשלה בגין המשבר, המועצה תאלץ להתאים ולהפחית את רמת השירותים בהמשך.

נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות.

בריאות טובה לכולם!