הכניסות והיציאות מפרדסיה

פירוט התוכנית "בהרחבת היישוב"


 

כניסות ויציאות פרדסיה

מפה