חזרה ללימודים מלאים – 17.5.2020


תושבים יקרים,

בהמשך למתווה החזרה ללימודים שפורסם ע"י משרדי החינוך והבריאות אנו שמחים להודיעכם על מועדי החזרה ללימודים במוסדות החינוך בפרדסיה כדלקמן:

* תלמידי גני הילדים ביישוב ילמדו החל מיום ראשון, 17.5.20, במתכונת מלאה וללא הפיצול לשתי קבוצות. (גני החובה ב"תפוז" ילמדו ביום ראשון עד 12:45 ולאחר מכן צהרון, ומיום שני כרגיל).
* תלמידי כתות א' - ג' ילמדו החל מיום ראשון, 17.5.20, כרגיל.
* תלמידי כתות ד' - ו' בבית הספר "תפוז" יחזרו ללימודים החל מיום שני הקרוב, 18.5.20.
הנחיות מדוייקות לגבי שגרת הלימודים בתקופת הקורונה יימסרו ישירות לתלמידים ולהורים על ידי בתי הספר.
הרינו לציין כי בשלב זה, בהתאם להנחיות, אין חובה להגיע למוסדות החינוך, אולם אנו נערכנו כראוי ונשמח כמובן לקבל את כולם.

***צהרוני המועצה נפתחים לפעילות מלאה כרגיל עד השעה 17:00, בכל המסגרות, החל מיום ראשון,  ***17.5.20

* בתי הספר במועצת לב השרון (קרית חינוך "דרור" וביה"ס "אור השרון" בתנובות) יודיעו להורים ישירות על המועד המדוייק של החזרה ללימודים. המועצה תערך למתן הסעות לתלמידים הזכאים  ככל האפשר.

אנו מאחלים לציבור התלמידים המשך שנת לימודים פורייה ולציבור ההורים חזרה מהירה לשגרה, ככל האפשר.

כמו כן אנא גלו סבלנות והבנה לחבלי לידה ראשוניים, ככל שיהיו.

בריאות טובה לכולם,

אגף החינוך