פרדסיה שנה טובה, שנת אושר ובריאות


אנו מאחלים לכל תושבי פרדסיה,

שנה טובה, שנת אושר ובריאות וכל מה שנבקש לו יהי!!