מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מספר 6-2020 ביצוע שרותי נקיון צואת כלבים בפרדסיה כללי פומבי 02/06/2020 24/06/2020
הודעה על אפשרות להקצאת קרקע כללי פומבי 25/05/2020 27/07/2020

דרושים

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה עו"ס מרכז/ת פרויקטים "נתיבים להורות" חיצוני 20/05/2020 07/06/2020
דרוש/ה מזכיר/ת אגף חינוך חיצוני 17/05/2020 02/06/2020
דרוש/ה עו"ס משפחות וחוק נוער חיצוני 17/05/2020 02/06/2020
דרוש/ה עו"ס משפחות ומרכז/ת מתנדבים חיצוני 17/05/2020 02/06/2020
דרוש/ה מדריך/ה נוער חיצוני 17/05/2020 02/06/2020

להורדת טופס למועמד למשרה לחץ כאן

לעיון בתכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2020 לחץ כאן

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן.

להודעות על התקשרויות

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים