מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מתן שרותי תחזוקה ותמיכה למערכות המחשוב עבור מ.מ פרדסיה כללי פומבי 16/07/2019 13/08/2019

דרושים

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרושים/ות סייעות/ים לגנים וצהרונים חיצוני 25/03/2019 25/08/2019

להורדת טופס למועמד למשרה לחץ כאן

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן.

להודעות על התקשרויות

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים