ארכיון מכרזים

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מספר 8/18 - שירותי תחזוקת מזגנים כללי חיצוני 09/08/2018 28/08/2018
מכרז פומבי מספר 07/2018 - ביטוחי המועצה (רכוש וחבויות) כללי חיצוני 05/08/2018 02/09/2018
שירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך בשנה"ל תשע"ט כללי חיצוני 01/07/2018 31/07/2018
ביצוע עבודות בבית הספר "תפוז" ובמוסדות חינוך כללי חיצוני 03/06/2018 19/06/2018
ביצוע עבודות הסבת מבנה גן ילדים למבנה רווחה בפרדסיה כללי חיצוני 03/06/2018 19/06/2018
בקשה להצעת מחיר לתכנון וביצוע הקמת בריכה אקולוגית כללי חיצוני 14/12/2017 31/12/2017
הזמנה ליועצים/מומחים להיכלל במאגר יועצים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז כללי חיצוני 28/09/2017 15/11/2017
מכרז פומבי מספר 11/17 שירותי גינון פרדסיה כללי חיצוני 27/09/2017 01/11/2017
מכרז פומבי מס' 9/17 - רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע גביה ופיננסיות ממוחשבות כללי חיצוני 03/07/2017 26/07/2017
מכרז פומבי מספר 1-17 לביצוע עבודות הרחבת חדר כושר בקאנטרי פרדסיה פומבי 02/07/2017 27/07/2017
מכרז פומבי מספר 6-17 להסעת תלמידים למוסדות חינוך בשנה"ל תשע"ח כללי פומבי 29/06/2017 25/07/2017
מכרז פומבי מס' 7/17 - קבלת הצעות מחיר לביצוע שרותי נקיון צואת כלבים כללי פומבי 20/06/2017 11/07/2017
מכרז פומבי מס' 8/17 - קבלת הצעת מחיר לביצוע עבודות חידוש רצפת פרקט באולם הספורט בפרדסיה כללי פומבי 20/06/2017 11/07/2017
מכרז פומבי - 5/17 - ביצוע עבודות צביעת עמודי תאורה ושילוט בפרדסיה כללי פומבי 06/06/2017 20/06/2017
מכרז פומבי מספר 3-17 לביצוע עבודות בבית ספר "תפוז" ובמוסדות חינוך בפרדסיה כללי פומבי 06/06/2017 07/06/2017
מכרז פומבי מספר 4/17 למתן שירותי פיקוח גינון ומערכות השקיה בתחום המועצה המקומית פרדסיה פומבי 04/05/2017 24/05/2017
ניסיון 2 כללי פומבי 24/01/2017 28/01/2017

ארכיון דרושים

דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מדריך/ת נוער ואיתור חיצוני 28/08/2018 06/09/2018
דרוש/ה עו"ס משפחות עדיפות לעו"ס לחוק סדרי דין למחלקה לשירותיים חברתיים חיצוני 28/08/2018 13/09/2018
מנהל/ת יחידת נוער חיצוני 09/08/2018 27/08/2018
סייעות/ים לגנים ולצהרונים במשרה מלאה או חלקית חיצוני 02/08/2018 21/08/2018
מודעת דרושים לתפקיד מזכירים בקלפיות - בחירות לרשויות 2018 חיצוני 29/07/2018 12/08/2018
דרוש/ה מדריך/ת נוער ואיתור חיצוני 05/07/2018 29/07/2018
פסיכולוג/ית חינוכי חיצוני 05/07/2018 29/07/2018
דרוש/ה עו"ס/ית עובד נוער וצעירים חיצוני 21/01/2018 09/02/2018
דרוש/ה מנהל/ת יחידת נוער חיצוני 12/09/2017 01/10/2017
דרוש/ה עובד/ת ספרייה חיצוני 29/08/2017 11/09/2017
דרושים סייע/ת לגנים, לצהרונים ולבית ספר "תפוז". חיצוני 15/08/2017 31/08/2017
דרוש/ה ספרן/נית חיצוני 18/07/2017 03/08/2017
דרוש/ה מדריך/ת נוער ואיתור חיצוני 06/06/2017 23/06/2017
דרוש/ה סייעות במוסדות חינוך חיצוני 06/06/2017 23/06/2017
דרוש/ה מנהל/ת למחלקה לשירותיים חברתיים פומבי 20/03/2017 10/04/2017
דרוש/ה מנהל/ת אגף תפעול חיצוני 19/02/2017 23/03/2017

מידע על התקשרויות עם יועצים לפי תקנה (3)8 לתקנות העיריות (מכרזים)

לעיון במאגר היועצים של המועצה – לחץ כאן.

להודעות על התקשרויות

להורדת שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - לחץ כאן

להורדת תצהיר בדבר קיום דיני עבודה - לחץ כאן

 

מידע על התקשרויות לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים)

להחלטות על התקשרויות

להודעות על הסכמים