תעריפים בחוקי עזר נכון ל- 16.3.20

16.3.20 חוק עזר.pdf

./uploads/n/1584438286.1270.pdf