יום ב' 10.7.17 - מועד ב' באנגלית

התחלת איסוף:  בשעה 11:15 - במיניבוס (עד 20 נוסעים).

 

יום ה' 13.7.17 - מועד ב' במתמטיקה

ביום זה יהיו 2 איסופים:

איסוף ראשון יתחיל בשעה 09:00 - בטרנזיט (עד 10 נוסעים).

איסוף שני    יתחיל בשעה 11:30 - במיניבוס (עד 20 נוסעים).
 

בכל האיסופים מסלול תחנות יהיה כדלקמן:

המייסדים, שבזי, י. פישר, רמב"ם (עד מס' 6), הברוש, הרימון (ביכ"נ אוריה) והאלון (קאנטרי).