הסעת תלמידים לסדנת הכנה לפולין בדרור בין התאריכים 23.6-30.6.17 עפ"י הפירוט הר"מ (איסוף בוקר בלבד):

  • רכב: אוטובוס.
  • המסלול הינו מרכזי ויעבור בתחנות ברחובות המייסדים, שבזי, יונה פישר, רמב"ם (עד מס' 6), הברוש, הרימון (ביהכ"נ אור-יה) והאלון (קאנטרי).
  • יש להתייצב בתחנה 5 דקות לפני המועד המצוין בטבלה.

יום

תאריך

התחלת איסוף

ו'

23.6.17

08:30

א'

25.6.17

08:30

ב'

26.6.17

06:30

ה'

29.6.17

08:30

ו'

30.6.17

08:30