כל האיסופים יעברו במסלול התחנות ברחובות:

המייסדים, שבזי, יונה פישר, רמב"ם (עד מס' 6), הברוש, הרימון, האלון (קאנטרי).

חודש מאי

ביום ב' 22.5.17 - מבחן במתמטיקה - 2 איסופים

תחילת איסוף באוטובוס בשעה 12:00 (הגעה לדרור - 12:30) - 3

תחילת איסוף באוטובוס בשעה 14:30 (הגעה לדרור - 15:00) -1

ביום ב' 29.5.17 - מבחן באזרחות

תחילת איסוף באוטובוס בשעה 12:00 (הגעה לדרור - 12:30) - 1

חודש יוני

ביום ב' 5.6.17 - מבחן בספרות 

תחילת איסוף באוטובוס בשעה 13:00 (הגעה לדרור - 13:30) - 2

ביום ה' 15.6.17 - מבחן בהסטוריה

תחילת איסוף באוטובוס בשעה 13:00 (הגעה לדרור - 13:30) - 1

ביום ב' 19.6.17 - מבחנים: כלכלה, אמנות שימושית, לימודי א"י ומוסיקה

תחילת איסוף באוטובוס בשעה 12:00 (הגעה לדרור - 12:30) - 1

ביום ה' 22.6.17 - מבחן בעברית

תחילת איסוף באוטובוס בשעה 11:30 (הגעה לדרור - 12:00) - 2

ביום ה' 29.6.17 - מבחן בתנ"ך

תחילת איסוף באוטובוס בשעה 09:00 (הגעה לדרור - 09:30) - 2

כל האיסופים יעברו במסלול התחנות ברחובות:

המייסדים, שבזי, יונה פישר, רמב"ם (עד מס' 6), הברוש, הרימון, האלון (קאנטרי).