תלמידים, מסיימי כיתות יב', שאינם לומדים בקרית חינוך "דרור", מתבקשים להתקשר להירשם במועצה/שרה 09-8302714.