רט

טורניר קטרגל

כמידי שנה בשנה נקיים טורניר קט-רגל ע"ש עופר מוצרפי ז"ל, לשנת 2017.

הטורניר מיועד לתושבי פרדסיה ושחקני הפועל פרדסיה בלבד.

הטורניר יפתח ביום ראשון 2.7.17 , בשעה 20:00

במגרש הכדורגל המשולב (בסמטת הדרור, מתחם הגנים).

נפתח בדקת דומייה ומשחק ראווה של שחקני "הפועל

פרדסיה" מול תושבי פרדסיה.

פרטי הרשמה

ילדים, נערים ונוער מכיתות ד' עד יב'

ירשמו באגף חינוך במועצה כקבוצה דו שנתית ביחס שווה בין השנתונים

תוך ציון שנת לידה (כיתות ד'+ה', ו'+ז', ח'+ט', י'+יא'+יב').

הרשמה תסתיים ביום שלישי 20.6.17

בסיום ההרשמה תהיה חלוקה לבתים ותורכב הליגה.

מבוגרים - הרשמה וחלוקה לקבוצות ע"י תומר מלאכי

דמי הרשמה: 60 ש"ח לילדים, נערים, נוער ומבוגרים (כולל חולצה וביטוח).

*מס' מקסימלי של 10 משתתפים בקבוצה.

*תקנון ולוח המשחקים יפורסמו בנפרד.

*ההרשמה והתשלום יתבצעו במח' גביה ובאגף חינוך במועצה.

הערה: שחקנים המבוטחים בשנת תשע"ז בביטוח ספורטאים ומשחקים באגודות ספורט בפרדסיה.

המחיר: 40 ש"ח בלבד.

רישום קבוצה

הצהרת הורה על בריאות הילד

הצהרת בריאות מבוגרים

טופס הצטרפות לביטוח

סיום הטורניר יתקיים ביום ראשון, 30.7.17 , פרטים יפורסמו בהמשך.