נספח 1: טופס הרשמה (יש להקפיד למלא הצהרת בריאות - נספח 2)

הריני מעוניינ/ת לרשום את בני/בתי לתוכנית "בית הספר של החופש הגדול":

 


הסדר תשלום

מחיר: 300 ₪ למשתתפ/ת. (לא יינתנו הנחות והחזרים כספיים) הסכום הסופי יקבע ע"י משרד החינוך.

Browser not supported

 

 

נא לשלוח טופס זה לפקס מס' 09-8987467 מח' הגביה/דינה

או בדוא"ל dina@pardesia.muni.il

 

 

נספח 2: הצהרת בריאות

אישור הורים * שדה חובה

 

 
Browser not supported