הממשלה אישרה את העתקת קווי המתח העליון בפרדסיה

הממשלה, באמצעות קבינט הדיור הממשלתי, אישרההשבוע את העתקת קווי המתח העליון החוצים את פרדסיה אל ממערב לכביש 4. מדובר בהחלטה בעלת חשיבות רבה לאיכות חיי התושבים בפרדסיה ולהמשך תנופת פיתוח היישוב. קווי המתח מהווים מפגע עבור עשרות משפחות המתגוררות בסמוך להם באזור רחובות הגפן, התהילה והאגוזועבור משתמשי מגרשי הספורט בישוב. הקווים מהווים גם חסם לבנייה עתידית של מגורים, מסחר ותעסוקה המתוכננים באזור שמתחת לקווי המתח.

שנים רבות עסקה מועצת פרדסיה בנושא העתקת קווי המתח העליון, 161 קילוואט כל אחד, אך חברת החשמל לא הראתה נכונות להעתיק את הקווים. רק הצורך של חברת החשמל לשדרג את אחד הקווים ל- 400 קילוואט וההתנגדות החד משמעית של ראש מועצת פרדסיה טל גורקי לתוכנית זאת, היווה תמריץ לחברת החשמל להיענות לפנייתו של ראש המועצה ולהכין תוכנית להעתקת הקווים. לאחר שנבחנו מספר חלופות, ביניהן  הטמנת הקווים מתחת לפני הקרקע,שלא הייתה מעשית בשל עלות גבוהה של כ-80 מיליון ₪, נבחרה החלופה הריאלית והמהירה ביותר לביצוע, לפיה יועתקו הקווים אל ממערב לכביש 4.

יודגש כי לאורך השנים נערמו קשיים ומכשולים רבים עד לאישור התוכנית, שנבעו מניגודי האינטרסים של הגורמים השונים: חברת החשמל, נתיבי ישראל, מועצת פרדסיה, מועצת  לב השרון, בעלי הקרקעות שבהם עוברים הקווים בהווה ובעתיד וועדות התכנון השונות. ראש המועצה טל גורקי קיים עשרות פגישות בתקופה זו עם בכירים בממשלה, בכירים בחברת החשמל ונתיבי ישראל, רשות מקרקעי ישראל וראשי ועדות התכנוןעל מנת לקדם את המהלך. לפני כשלושה חודשים אושרה התוכנית בוועדה לתכנון תשתיות לאומיות (ות"ל) וכעת קיבלה גושפנקא סופית בהחלטת קבינט הדיור הממשלתי אשר דינה כדין החלטת ממשלה.

עלות הפרוייקט נאמדת בכ- 25 מיליון ₪, ועל מנת שלא לעכב את הוצאת פרוייקט לפועל מסיבות כספיות דאג ראש המועצה טל גורקי לכלול בהסכם שנחתם עם רשות מקרקעי ישראל לפיתוח צפון פרדסיה התחייבות להקצאת סכום משמעותיעל ידי המדינה למימוןהפרוייקט. כעת אמורה התוכנית לצאת לביצוע, ראשית לתכנון מפורט של חברת החשמל ומשם יציאה לביצוע ההעתקה בפועל. ההערכה היא כי בתוך כשנתיים תחל חברת החשמל בהעתקת הקווים בשטח.

ראש המועצה, טל גורקי: "אני מודה לכל הגורמים שנרתמו להשגת החלטה חשובה זו,  לרבות לראש המועצה הקודם, יצחק ימיני, על פעילותו לקידום הנושא בקדנציות הקודמותולראש מועצת לב השרון, עמיר ריטוב, על שיתוף הפעולה.המועצה לא תרפה ולא תשקוט עדלביצוע העתקת הקווים בפועל והפסקת סבלם של התושבים. עברנו תהליך ארוך ואינטנסיבי על מנת לשמור ולקדם את בריאות ואיכות החיים של התושבים שלנו, שהם החשובים לנו מכל".

 

מתח גבוההחלטת מתח גבוה