צוות הגן: 

גננת - צליל נוימן
סייעת - סיגל לגזיאל
סייעת משלימה - שירן סירי