צוות הגן: 

גננת - ענבל אהרון
סייעת - שרונה ארד
סייעת משלימה - שורוק חמודה
סייעת רפואית - שחר פלדמן

גן דולב הוא גן ממלכתי בפיקוח משרד החינוך לומדים בו ילדים בגילאי 3.

בגן למידה משמעותית.

 

טלפון בגן - 09-8945919