הועדה מרכזת את הטיפול בכל נושא הספורט בפרדסיה, לגווניו השונים, החל בענפים תחרותיים ופופולאריים כמו כדורגל וכדורסל וכלה בתחומים מוכרים פחות.

חברי הוועדה
מס' שם
1 עמי אחיאל, יו"ר
2 אריה ברכר
3 אלי טייב
4 ירון אילון
5 ירון מלאכי
6 גילה מגיד
7 ירון פרנסיס
8 דניאל לוי
9 מוטי גופדה