מועצה מקומית פרדסיה – ועדת הקצאות

                                                           

 

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת קרקע

ובדבר זכות הציבור להתנגד לבקשות

 

ניתנת בזאת הודעה לציבור כי בעקבות מודעה אותה פרסמה המועצה התקבלו שתי בקשות להקצאת קרקע למטרת הקמה של בית כנסת בנוסח ישראל על מגרש בשטח של כ- 550 מ"ר בחלק מחלקה 94 בגוש 9249, ברח' הירדן בפרדסיה.

הבקשות הוגשו ע"י:

1.    עמותת בית כנסת רינת ישראל פרדסיה (ע"ר).

2.    עמותת בית חב"ד פרדסיה שע"י צעירי אגודת חב"ד (ע"ר).

בדעת המועצה לבחון האפשרות להקצות את הקרקע למטרה האמורה לאחת מעמותות אלה.

כל מתנגד להקצאת הקרקע על-פי מי מהבקשות הנ"ל מוזמן להגיש לועדת ההקצאות של המועצה התנגדות מפורטת ומנומקת בכתב להקצאת המקרקעין כאמור תוך 45 יום ממועד פרסום הודעה זו.

 

 

      טל גורקי

                                                                              ראש המועצה

 

                                                                                          איכות חיים בפרדסיה, פרדסיה בתנופה