כל המעוניין בהצבת דוכני מזון ושתייה (בירה (בכוסות פלסטיק בלבד), פיצות, נאצ'וס, פופקורן, ארטיקים וכד') 

באירועים הבאים שיתקיימו בפארק במהלך הקיץ הקרוב: מופע אתניקס ב-22.7.21 ומופע חנן בן ארי ב-19.8.21.

מתבקש להגיש הצעה למייל  moran@pardesia.muni.il 

ההצעה תכלול:
1.סכום מוצע לתשלום עבור מכירה בשתי הופעות של כ-2,000 עד 2,500 איש בכל הופעה.
2.מפרט מחירים לגבי המוצרים שיימכרו.

לתשומת לב:
1.    במקום יוצבו מספר דוכני מכירה ע"פ החלטת המרכז הקהילתי.
2.    יש לקבל אישור מראש לגבי חזות הדוכן.
3.    חל איסור מוחלט על מכירת מוצרי בשר כלשהם בדוכנים.

יש להגיש את ההצעה עד לתאריך ה-21.6.21.
*עם המציע שיבחר ייחתם הסכם.
*מרכז קהילתי פרדסיה רשאי לנהל מו"מ עם מציעים, אינו מתחייב לבחור את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי.