משעה 08:00 עד 12:00.


המעוניינים יפנו ללירז בטלפון 052-5886641