תחומי אחריות 
אחריות מקצועית ומנהלית על פעילות התרבות והקהילה במרכז הקהילתי
סיוע למנהל ולצוות המרכז הקהילתי לפעול בגישה קהילתית 
ייזום וניהול תכניות פיתוח קהילה תוך ראיית האספקטים החברתיים האורבניים והכלכליים הרלוונטיים.  

היקף משרה:
חצי משרה בשעות אחר הצהריים
 
תיאור התפקיד: 
-    מכין תכנית עבודה שנתית לאירועים ומופעים, מציע מסגרת תקציבית.
-    יוזם פעולות תרבות וקהילה 
-    אחראי לארגון והזמנת מופעים לציבור 
-    מאתר וממליץ בפני המנהל על שכירת ספקים מתאימים.
-    מקיים מעקב ובקרה על הפעולות בתחום אחריותו.
-    מעורב בהוצאת חומר כתוב על המרכז הקהילתי והקהילה .
-    מקיים ומפעיל ועדות רפרטואר ויצירה מבין חברי המרכז הקהילתי ללווי הפעילות.
-    אחראי על תחומי פעילות כגון:להקות, מוסיקה, מחול, ספריה, מוזיאון וכדומה.
-    מקיים קשר שוטף עם מוסדות תרבות ואומנות בקהילה ומחוצה לה.
-    מקיים קשר שוטף עם מנחים ומפקחים ומדריכים מקצועיים במשרד החינוך ובחברה
     למתנ"סים.
-    חבר בצוות המרכז הקהילתי ושותף באחריות להשגת מטרות המרכז הקהילתי
-    ייזום איסוף נתונים על בעיות וצרכים חברתיים בקהילה בה פועל המרכז הקהילתי  
-    ייזום ופיתוח מסגרות המעצימות את התושבים במתנ"ס ומחוצה לה.  
-    פיתוח קשרי גומלין עם ארגונים ומוסדות לתאום, תכנון וביצוע פעולות קהילתיות (הקמת  
     צוותי עבודה בין מקצועי וכו').  
-    אחראי להפעלת עובדים מקצועיים בתחום העבודה הקהילתית.  
-    משמש כתובת ומקור ידע לגבי שירותים וארגונים בקהילה (רווחה, חינוך וכו').  
-    מארגן השתלמויות וימי עיון בנושא לאנשי המרכז הקהילתי ולפעילים בקהילה. 

 
כפיפות:
 למנהל המרכז הקהילתי.
 
 
כישורים נדרשים: 
-    רצויה השכלה אקדמאית בתחום מדעי הרוח או החברה, ו/או מורה מוסמך בכיר בעל ניסיון
    קודם בריכוז  או בניהול תכניות תרבותיות, ו/או בוגר בי"ס לאמנויות עם ניסיון בניהול פעולות תרבותיות או אומנותיות.
-    בוגר קורס מנהל תרבות.
-    בעל יכולת ארגון והפעלת צוות וקיום יחסי אנוש טובים.
-    יכולת לקיים מגע נאות עם גורמים ציבוריים ומקצועיים שונים.

המעונינים ישלחו קורות חיים לדוא"ל liraz@pardesia.muni.il עד תאריך 17.7.21.


הניסוח בלשון זכר, אך מיועד לשני המינים.