מאחר וחג הקורבן של בני העדה המוסלמית חל השבוע, יהיו שינויים בפינוי האשפה הביתית, כדלקמן:

פינוי האשפה השבוע יתבצע:

ביום ראשון 18.7.21

ביום שני 19.7.21 (במקום ביום שלישי)

ביום חמישי 22.7.21

 תודה מראש על היערכותכם בהתאם.