בימים אלה אנו מפעילים מוקד חיצוני ייעודי לצורך גביית יתרת תשלומים עבור חינוך שנותרו לשנה"ל תשפ"ב  (כגון: ביטוח תאונות אישיות, חוגים וסל תרבות בגני הילדים)

המוקד החיצוני נותן שרות גם למועצות אחרות ולתאגידי מים. באפליקציות השונות הקיימות בטלפונים סלולריים השיחות המתקבלות יכולת להיות מזוהות לעיתים כשיחות מ"מי אביבים"  ו/ או מ"נוף הגליל".

נבקש להבהיר כי הגורם המתקשר הוא גורם הפועל בסמכות.

נודה לשיתוף הפעולה

מחלקת הגביה