מערך אבטחת מוסדות החינוך במועצה כולל שני מאבטחים חמושים:

בבית ספר "תפוז" מוצב בכל שעות הלימודים מאבטח צמוד, ובגני הילדים של המועצה, שרובם מרוכזים באזור אחד, מוצב מאבטח נוסף. בשעות פתיחת וסיום הלימודים נפתח בבי"ס "תפוז" השער המערבי המאובטח בזמן זה על ידי ניידת הסיור הפרטית שלנו.

מאבטחי מוסדות החינוך עוברים קורס התמחות מיוחד, ועליהם לעמוד בדרישות שנקבעו ע"י המשטרה. קב"ט המועצה, חגי יאסו, משמש גם כקב"ט מוסדות החינוך של המועצה והוא אחראי לפיקוח על עבודת המאבטחים. לכל מאבטח צמוד מכשיר קשר "מירס" המחובר בזמן אמיתי לרשת האבטחה המקומית הכוללת את הקב"ט, ניידת הביטחון הפרטית והמוקד.

בנוסף לסידורי אבטחה אלו מקצה המשטרה ניידות ייעודיות לאבטחת מוסדות חינוך הפוקדות את מוסדות החינוך ביישוב בתדירות שנקבעה. 

בכל גן ילדים בפרדסיה הותקן, בנוסף, לחצן מצוקה המחובר למוקד. כל אירוע בשעות הלימודים מקפיץ מיידית, בנוסף למאבטחי הגנים, את הניידת הפרטית ואת קב"ט המועצה.