במסגרת מחויבותה של המועצה לשקיפות ולשיווין הוכנו בשנים האחרונות קריטריונים למתן שירותים שונים, הנחות ותמיכות בתחומי המועצה לתושבים ולמוסדות ציבור הפועלים לטובת תושבי פרדסיה.

קריטריונים אלו נדונו ואושרו בהנהלת המועצה ובמליאתה, מעוגנים בנוהלי העבודה של המועצה ומחייבים אותה בעבודתה.

פרסום הקריטריונים ואמות המידה באתר זה מהווים מהלך נוסף המעגן את מחויבותה של המועצה לעבודה פתוחה וברורה מול התושבים.

 

לעיון באמות המידה לחצו על הקישור הרלבנטי לכל נושא: