מהי ארנונה?

ארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק המדינה על המחזיקים בדירות מגורים ובכל מבנה שאינו משמש למגורים כגון, חנויות, משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, חניונים, קרקעות ועוד. במסגרת תקציב המדינה, חוק ההסדרים במשק, קובעת הכנסת, מידי שנה ושנה, את שיעור העלאת הארנונה ברשויות המקומיות, תעריפי המינימום והמקסימום בהתאם לסוגי הנכסים השונים ואת רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ולפטורים.

חיוב הארנונה הוא שנתי(מינואר ועד דצמבר), והוא נקבע על פי סוג הבניין, השימוש והשטח. תשלום הארנונה על ידי כלל התושבים, ובמועדים קבועים, מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית העירייה.

אופן התשלום

תשלום מראש: תושבים הבוחרים לשלם ארנונה מראש, יקבלו במהלך השנה חיובים לתשלומי מים בלבד. לתשומת ליבם של בעלי הוראות הקבע, הבוחרים לשלם ארנונה מראש: החיוב התקופתי בגין החודשים ינואר-פברואר, יופחת מחשבונם בבנק במועד הנקוב. בהתאם לך יופחת הסכום האמור מחיוב הארנונה השנתית.

תשלום תקופתי: תושבים המשלמים ארנונה בשיטה זו, יקבלו חיוב דו חודשי של מיסים ומים בהתאם.

הוראת קבע: החיוב בבנק יבוצע ביום האחרון לתשלום, כפי שמצויין על הודעת התשלום. עם הצטרפות להסדר תשלום בהוראת קבע, יודפס על ההודעה "לא לתשלום". טפסים להצטרפות להסדר הוראת הקבע ניתן לקבל במחלקת הגביה בשעות קבלה או טלפונית והטופס ישלח לפונה בדואר. לאחר החתמת הטפסים על ידי פקיד הבנק, ניתן להחזירם למחלקה(באמצעות סניף הבנק או הדואר).

כרטיס אשראי: על התושבים לפנות למחלקת הגביה בשעות העבודה או לבצע תשלום ישירות באתר זה.

מועדי תשלום הארנונה הכללית

הארנונה תשולם ב- 6 תשלומים צמודים כחוק, ב-31 לכל חודש אי זוגי