רשימת בתי כנסת
בית הכנסת כתובת נוסח תפילה שמות הגבאים טל. גבאים
אור-יה הרימון ספרד/צפון אפריקה רונן חכמון 
אופיר לוי 
050-5408584 
050-7284526
מגן אברהם שבזי תימן יפתח מוצרפי 
עופר ימיני
09-8945325 
054-4909826
נר לישראל שבזי 2 תימן תומר יפת 
חננאל כהן
052-8395663 
052-8906944
רינת ישראל בן גוריון אחיד אריק זנודה 050-6452570 
שערי ציון יונה פישר תימן שלום יפת 
אראל סירי 
052-8791238 
054-2470812
תורת משה שבזי תימן ניסים עובדיה 
משה שגב
052-2446378 
050-3226789
בית חב"ד

הנשיא 1

חב"ד+ספרד הרב מאיר מור יוסף

050-3054770

09-8942898