מחלקת הגבייה במועצה עומדת לשרות התושבים בכל הנושאים הקשורים להסדרת תשלומים ומתן אישורים בתחומים הבאים:

מיסי ארנונה, אגרות שמירה, אגרות מים וביוב, היטלי פיתוח, שכר לימוד לגני ילדים, צהרונים, בתי תלמיד, סל תרבות לבי"ס חוגים ועוד,
כמו כן, ניתנים אישורים להחלפת שוכרים והחלפות בעלים, אישורים ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) ואישורים למס שבח.

נאמנים למסורת הניהול היעיל, מחלקת הגבייה במועצה הופרטה ומנוהלת ע"י חברה פרטית המיומנת בתחום. שיעורי גביית הארנונה
בפרדסיה נושקים ל- 100% ומצביעים על מוסר תשלומים גבוה של תושבי פרדסיה.

שעות קבלת קהל במועצה:

ימים א', ב', ד',ה' - 14:00-08:30
ג' - 12:00-08:30/ 18:30-16:00

פרוטוקול החלטות ועדת ערר לארנונה - 19.2.19

פרוטוקול החלטות ועדת ערר לארנונה - 19.3.19

פרוטוקול החלטות ועדת ערר לארנונה - 5.8.19

צו ארנונה לשנת 2022