הרב מנשה טיירי שליט"א

שמחתי לשמוע כי המועצה הדתית פרדסיה מפרסמת אתר אינטרנט לשירות הציבור הרחב ובו מידע נגיש וזמין בנושאי נישואין, כשרות, עירובין ומקוואות, בתי כנסת , תרבות תורנית ועוד וכל זאת כדי לייעל ולשפר את השירות לתושב.

אנו עדים לתנופה משמעותית בכל תחומי שירותי הדת ביישובנו , תנופה לה אחראית המועצה הדתית בכללה ובפרט העומד בראשה, מר איתן מרום .

אני תקווה ותפילה כי תנופה זו תמשך ויהי נועם ה' עלינו וישלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו.

בברכה
הרב מנשה טיירי שליט"א
רב היישוב