המועצה פועלת בהתאם לאמור בחוק חופש המידע ומעמידה לרשות הציבור נתונים ודוחות בהתאם.

שם הממונה על חוק חופש המידע: יהודית ליס judit@pardesia.muni.il

להורדת טופס בקשה לחץ כאן

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור שנת 2020

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור שנת 2021

תקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט 

דו"ח ממונה חופש המידע 2019