המועצה פועלת בהתאם לאמור בחוק חופש המידע ומעמידה לרשות הציבור נתונים ודוחות בהתאם.

שם הממונה על חוק חופש המידע: יהודית ליס judit@pardesia.muni.il

להורדת טופס בקשה לחץ כאן

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור שנת 2020

תקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט 

דו"ח ממונה חופש המידע 2019