כחלק ממחויבותנו למתן שרות לאזרח המועצה מבצעת בדיקות קרינה באופן שוטף במקומות שונים ביישוב. דוחות קרינה אלו נמצאים לעיון באתר המועצה (יש ללחוץ על הקישור המתאים).

הבדיקות נערכות על ידי בודקים מוסמכים בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים השרון - כרמל.