מקורות המים וגופי המים מהווים מקור דגירה פוטנציאלי לזחלי יתושים, המתפתחים במים עומדים או זורמים לאט, בשטחים פתוחים או בחצרות הבתים.
מיני היתושים וצפיפותם, תלויה באזור הגיאוגרפי ובתכונות בית הגידול, כגון הרכב המים, הצומח והטמפרטורה.
נקבות היתושים הבוגרות עוקצות פונדקאים בעלי דם חם, כולל האדם, להשגת חלבון מתאם להתפתחות.
עקיצות היתושים / יתושות מטרידות ומגרדות.

המלצות למניעת דגירת יתושים

  1. מערכת הביוב - לתקן, לאטום ולמנוע דליפות מברזים ודוודים.
  2. ברזים, מערכות הסקה, קירור ומזגנים - למנוע דליפות ויצירת שלוליות.
  3. גגות ומקלטים - לייבש ולנקז.
  4. דליים, צמיגים, חביות ומיכלים אחרים - לרוקן.
  5. בריכות נוי - להכניס דגי גמבוזיה.
  6. סגירה ואיטום בורות מים בחצרות.

התגוננות מפני עקיצות יתושים (בשעות הערב והלילה)

  1. מניעת כניסת יתושים לתוך הבתים באמצעות התקנת רשתות על פתחי הבית.
  2. קטילת יתושים באמצעות ריסוס חלל החדר או משטחים עליהם נחים היתושים בתכשירים להדברת יתושים או חרקים מעופפים שאושרו על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
  3. דחיית יתושים בתוך הבית באמצעות תכשירי אידוי (טבליות או נוזל), מחוץ לבית באמצעות סלילים או נרות. יש להשתמש בתכשירים שאושרו על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
  4. מניעת עקיצות באמצעות תכשירים המיועדים למריחה על הגוף. תכשירים המאושרים על ידי משרד הבריאות בלבד.