האחריות "הפרלמנטרית" לתחום הביקורת במועצה היא על מליאת המועצה, אך בועדה לענייני ביקורת נעשית העבודה היותר מעמיקה, מבקר המועצה הוא זה שמבצע את הביקורת הלכה למעשה, וועדת הביקורת דנה בדוחות שלו וכן בדוחות של גורמי ביקורת אחרים כמו מבקר המדינה ומשרד הפנים.

להורדת המצגת על עבודת הביקרות לחצו כאן

חברי הועדה
מס' שם
1 תומר יפת – יו"ר
2 הדר מושקט
3 עמי אחיאל