תוכנית הפיתוח בשכונה החדשה בצפון פרדסיה

בתחום המועצה אושרה תוכנית לבניין עיר (תב"ע  הצ/148/1-3) המפשירה לבנייה 415 דונם בצפון היישוב. 
לצפייה בתרשים של עיקרי התכנית  - לחץ כאן.

מעודכן ליולי 2022.

יעדי התכנית כפי שהוגדרו על ידי המועצה הינם:

  1. שמירה ככל האפשר על הצביון הכפרי של פרדסיה כמושבה בשרון.         
  2. פיתוח מערכות החינוך והרווחה.         
  3. פיתוח שטחים לבילוי בזמן החופשי.         
  4. שיפור איכות הסביבה.         
  5. שיפור מערך התנועה והבטיחות.         
  6. הקצאת שטחים לצרכי הקמת מבני ציבור חדשים החסרים כיום.         

במסגרת השכונה החדשה הוקצו שטחים להקמת מרכז תרבות, מוסדות חינוך, דיור מוגן, מרכז מסחרי ואזור תעסוקה.

השכונה נקראת "הדר השרון".


להלן שאלות ותשובות ביחס לשכונת "הדר השרון":

 מהו מצב הפיתוח של השכונה?

התכנית לבניית השכונה אושרה בשלהי 2013 ע"י הועדה המחוזית לתכנון ובניה. החל משנת 2017 בוצעו בשטח עבודות פיתוח תשתיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל וסלילת רחובות) כהכנה לבניה. בשנת 2018 החלה בניית בתים למגורים ובשנת 2020 הוחל באיכלוס השכונה.

בשלב זה, מאושרות לבנייה רק 60% מיחידות הדיור בשכונה, בעיקר בצד המזרחי, וזאת עד להשלמת פתרונות תחבורה בכניסות וביציאות מפרדסיה. בצד המערבי בוצעו, בשלב זה, התשתיות התת קרקעיות ונפרדו דרכים.

מצ"ב שתי תמונות של השכונה, נכון לשנת 2020:

הפארק החדש

שכונת הדר השרון

 

אילו מוסדות ציבוריים ניבנו ומתוכננים להיבנות בשכונה?

בשכונה כבר ניבנו - פארק בגודל של 23 דונם עם אמפי ומגרשי ספורט (הפארק הינו פארק מונגש בהתאם לחוק), בי"ס יסודי צומח שנפתח ב-1 בספטמבר 2019 (בי"ס "רימון") ואולם ספורט, כמו כן נמצא בבנייה מרכז תרבות וקהילה ברחוב האחווה. בשכונה גם נבנים 2 גני ילדים חדשים ובעתיד ייבנו בית ספר על יסודי שש שנתי, מעון יום ובית כנסת.


כמה מרכזי תעסוקה קיימים בתוכנית?

בצמוד לשכונה מתוכננים מרכז מסחרי בשטח עיקרי של 7,000 מ"ר ומרכז תעסוקה בשטח עיקרי  של 20,000 מ"ר.

במסגרת מכרז של רמ"י זכתה חברת מ. לסר בע"מ בשטח המוקצה לתעסוקה והיא תגיש בקרוב תוכניות לבניה, בשיתוף עם קבוצת משולם לוינשטיין.

המרכז המסחרי נמצא בתכנון ע"י הבעלים הפרטיים (קבוצת "יבולים" ואחרים), בשיתוף עם חברת JTLV.


איזה סוגים של יחידות הדיור נבנות בשכונה?

בשכונה מתוכננים 961 יחידות דיור לפי הפירוט הבא:

  • 166 יחידות דו – משפחתיות, 2 קומות, על מגרש בגודל ממוצע של כ- 280 מ"ר לכל יחידה.
  • 184 יחידות גן – גג, 2 קומות,  4 יחידות במבנה משותף. גודל המגרש המשותף כ- 850 מ"ר.
  • 448 יחידות דיור, במבנים בני 3-4 קומות, עד 14 יחידות דיור במבנה משותף.                        
  • 163 יחידות דיור מוגן לאוכלוסייה מבוגרת. מבנה אחד גדול, בן 4 קומות. גודל ממוצע לדירה - 78 מ"ר.

בפרוייקט שווקו דירות במסגרת פרוייקט "מחיר למשתכן". 75 מהדירות שווקו לבני המקום.

כל הדירות של "מחיר למשתכן" כבר נבנו ואוכלסו. בניינים אלה ניבנו ע"י החברות: עץ השקד/אמריקה ישראל, גילעם ורונידן. כמו כן, נמשכת בניה של יח"ד גן/גג המתבצעת על ידי קבלנים פרטיים וכן בניה של יח"ד דו-משפחתיות.

שיווק המגרש לדיור מוגן מתוכנן להתבצע בשלב השני של פיתוח השכונה.

מה קורה בשכונת "נופי השרון" הממוקמת בין רחוב התהילה לכביש 4?

השכונה כוללת כ- 280 יחידות דיור. רובם צמודי קרקע ומיעוטם גן – גג. כ- 200 משפחות חדשות אשר סיימו את בניית בתיהן כבר מתגוררות בשכונה. בנוסף,  שאר המגרשים משווקים ע"י בעלי הקרקע הפרטיים בהתאם לקצב ההתקדמות ולביקוש בשכונה.  בשכונה מספר שטחים ציבוריים ובכללם: מתחם של 3 גני ילדים, מתחם מועדון הצופים, גנים ציבוריים וטיילת גדולה.  

נופי השרון

הכניסות והיציאות מפרדסיה - כביש 5613 יוצא לביצוע

מצ"ב הקובץ >