פרדסיה מתאפיינת כקהילה שבה ההתנדבות והעזרה ההדדית הינם ערכים מרכזיים בעיתות חרום ומצוקה כמו גם בעיתות שגרה. חוסנה הקהילתי של פרדסיה נבנה ונשען על בסיס נרחב של מתנדבים הפועלים במגוון תחומי התנדבות.   

היחידה להתנדבות, במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים, עוסקת בבנייה הפעלה וליווי של מסגרות התנדבות ביישוב. היחידה יוזמת מיזמי התנדבות ו/או מקבלת בקשות ופניות מגופים הזקוקים למתנדבים. כמענה לבקשות וצרכים אלה מאתרת ומשבצת היחידה מתנדבים לפעילויות.

יעדי היחידה להתנדבות

 • שיפור איכות החיים והחוסן הקהילתי ע"י הגדלת המעורבות בקהילה וחיזוק תחושות השייכות והאכפתיות של תושבים למען זולתם
 • מתן הכוונה, עידוד וחינוך בני הנוער לעזרה הדדית ותרומה לקהילה

עיקרי פעילות היחידה להתנדבות:

 • גיוס מתנדבים ושבוצם בהתאם לצרכים ולהעדפות
 • הכשרת מתנדבים
 • הקמה ולווי פרויקטים ומשימות בהתאם לצרכי הקהילה ובשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים
 • סיוע ועזרה לקשישים, חולים ומשפחות במשבר
 • עידוד וליווי נוער להתנדבות ומנהיגות
 • ריכוז נושא התנדבות לשעת חירום
 • הבעת הוקרה למתנדבים הפועלים במסגרות השונות ביישוב    

דוגמאות למיזמים בליווי וסיוע היחידה להתנדבות

 • חנות "רק שנייה" - חנות למוצרים "יד שנייה" המופעלת באמצעות מתנדבים וכל ההכנסות ממכירות החנות הן קודש לטובת משפחות נזקקות
 • עמותת "תושב לתושב" המסייעת לתושבים במשבר
 • ליווי והנחיית פורום "אישה למען  אישה" המספק סיוע ותמיכה הדדית התנדבותית של נשים למען נשים בקהילה
 • ליווי תהליכי העצמת נשים ופיתוח מנהיגות במסגרת הועדה לקידום מעמד האישה
 • חונכות אישית לילדים
 • חלוקת חבילות מזון ותווי קניה לקראת החגים
 • סיוע לילדים ונוער בהצטיידות לביה"ס 


המעוניינים להתנדב ולתרום מוזמנים לפנות ל-
רכזת התנדבות וקהילה במועצה:  09-8945551 (5) ,  8949630 -09

נשמח להיענותכם.