אגף תפעול מרכז את הטיפול בנושאים הבאים בפיקוחו המקצועי של הרופא הווטרינר של המועצה:

חיסון כלבים ורישוי שנתי

החיסונים נגד כלבת מתקיימים אצל הווטרינר ברחוב שבזי (ליד הסטודיו) בימי חמישי, בין השעות 16:00- 17:30
תעריפי כלבת לחץ כאן

להלן הטפסים להורדה בנושא פטור מאגרת רישוי מוגדלת:

פטור מאגרה מוגדלת

פטור עקב היות הכלב טהור גזע

כל כלב מחוסן מגיל 3 חודשים ולאחר מכן חיסון חוזר אחת לשנה.
כלבים שנשכו או שרטו מועברים לתחנת הסגר מורשית כאשר הכלב מקבל טיפול וביקור יומי.  וכן במקרה הצורך ביקור של רופא וטרינר. התנאים בכלבייה הינם מעולים, קיימת הדברה נגד טפילים חיצוניים, הקפדה על ניקיון וחימום בימי החורף הקרים.

 

טיפול בכלבים

  • אין להוציא כלב לרשות הרבים, אלא כשהוא מובל ברצועה ומחסום לפיו.
  • יש למנוע מגע בין כלבך לכלבים זרים.
  • אל תשלח ידך ללטף כלב זר, חתול או בעל חיים אחר אשר אינם מוכרים לך.
  • מחובתו של בעל כלב להבטיח שכלבו לא יהווה מטרד לציבור בכל דרך שהיא.

 

סימון כלבים על ידי שבב אלקטרוני

על פי החוק, לכל הכלבים הרשומים במועצה מוכנס שבב לכלב הכולל את פרטי הכלב, הבעלים והכתובת. באמצעות שבב זה ניתן לזהות את הכלב והמידע עליו כולל חיסונים וטיפולים ובמידה ונלכד או נתפס הכלב, ניתן להחזירו לבעליו.

 

התגוננות בפני כלבת

במידה וננשך אדם על ידי כלב, יש לדווח למשרד הבריאות בנתניה (שד' ויצמן 23 טלפון
09-830111) אשר יחליטו על הסגרת הכלב לתצפית ויקבעו את אופן הטיפול בנשיכה.

למידע אודות מחלת הכלבת, התגוננות בפני כלבת, עזרה ראשונה וכו' ניתן למצוא בקישור:
https://www.moag.gov.il/Pages/HomePage.aspx



פיקוח על עסקים המוכרים מוצרים מן החי

הווטרינר מפקח באופן שוטף על עסקים המוכרים מוצרים מן החי. הפיקוח מתבצע על מזון מן החי, כולל ביקורות לבדיקות מזון, תנאי הובלה, רמת טמפרטורה של מזון בהובלה ובאחסנה ועוד. הביקורות נערכות בהתאם לחוק.



חתולים:

המועצה מטפלת  בחתולי הרחוב. הטיפול בחתולים  מתבצעת תוך התחשבות מרבית בחתולים ונועד למנוע הפצת מחלות בקרבם. לשם כך המועצה שכרה  וטרינר שאוסף חתולים מהרחוב ומביאם למרפאה הווטרינרית לביצוע בדיקה וטיפול כלליים, עיקור או סירוס, ותילוע וכן חיסון נגד כלבת .

אנו מבקשים את סיוע התושבים בהודעה למועצה  על מקומות בהם נמצאים חתולי רחוב שטרם טופלו (חתולים שאין להם קיטום באוזן).