הוועדה מתווה מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית למניעת השימוש בסמים והשימוש לרעה באלכוהול.

חברי הוועדה

 

מס' שם
1 הד מושקט, יו"ר
2 עמיאחיאל
3 שרון חוילי
4 אנה שניידר
5 דרור לוי
6 רונית אייזנשטדט
7 זיוה מנוחין
8 לילך חגי
9 נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים